Bedrijfsuitrusting

Ballistol Anti-mug spray Stichfrei

prijzen incl. BTW
excl. verzendkosten

Verzendkosten bij engelbert strauss


Al vanaf een goederenwaarde 181,50 EUR (incl. BTW) bezorgen wij gratis thuis. Is de waarde van uw bestelling beneden dat bedrag, dan hoeft u 6,05 EUR (incl. BTW) respectievelijk 7,87 EUR (incl. BTW) bij een waarde van minder dan 60,50 EUR (incl. BTW) te betalen.

De verpakkingskosten zijn in het algemeen voor rekening van de firma engelbert strauss.

5,57 EUR
( incl. BTW | excl. BTW )
Basisprijs: 55,66/L

v.a. 3 stuks: 4,83  | Basisprijs: 48,28/L

Artikelnummer: 5097810
Levertijd ca. 3-4
werkdagen
Opmerking

Bij de leveringsinformatie t.a.v. het aantal werkdagen werd geen rekening met weekeinden en feestdagen gehouden. De leveringstermijn van de artikelen is afhankelijk van de gekozen betaalwijze.

Bij vooruitbetaling ontvangt u de levering meestal op werkdagen (van maandag tot vrijdag) na ontvangst van uw betaling.

Bij aankoop op factuur, betaling via PayPal, Bancontact of creditcard ontvangt u de levering meestal op werkdagen (van maandag tot vrijdag) na ontvangst van uw bestelling.

Indien de artikelen overeenkomstig u opgaven geborduurd, bedrukt of op andere wijze aangepast moeten worden, vindt de leveringstermijn in sommige gevallen in overleg plaats.

  • beschermt tot 8 uur lang tegen muggen, vliegen, teken, muskieten en zandvliegen
  • hydrateert de huid en heeft een UV-B-filter met beschermingsfactor 6
  • verfrist en vermindert afkoeling van de spieren bij sport
  • dermatologisch testresultaat: "zeer goed"
  • gebruik Stichfrei op een veilige manier! Raadpleeg voor het gebruik altijd de aanwijzingen en productinformatie! Reg.nr.: N-33738
  • Inhoud: 100 mlGevaaraanduidingen


H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanwijzingen


P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…apparatuur gebruiken.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P309 + P311 NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P370 + P378 In geval van brand: blussen met water.

P404 In gesloten verpakking bewaren.

P501 Als gevaarlijk afval te verwijderen.Meer informatie is te vinden op "Gegevensblad".