Bedrijfsuitrusting

e.s. Remmenreiniger

prijzen incl. BTW
excl. verzendkosten

Verzendkosten bij engelbert strauss


Al vanaf een goederenwaarde 181,50 EUR (incl. BTW) bezorgen wij gratis thuis. Is de waarde van uw bestelling beneden dat bedrag, dan hoeft u 6,05 EUR (incl. BTW) respectievelijk 7,87 EUR (incl. BTW) bij een waarde van minder dan 60,50 EUR (incl. BTW) te betalen.

De verpakkingskosten zijn in het algemeen voor rekening van de firma engelbert strauss.

3,01 EUR
( incl. BTW | excl. BTW )
Basisprijs: 6,03/L

v.a. 12 blikken: 2,65  | Basisprijs: 5,30/L

v.a. 48 blikken: 2,41  | Basisprijs: 4,82/L

Artikelnummer: 5097045
Levertijd ca. 3-4
werkdagen
Opmerking

Bij de leveringsinformatie t.a.v. het aantal werkdagen werd geen rekening met weekeinden en feestdagen gehouden. De leveringstermijn van de artikelen is afhankelijk van de gekozen betaalwijze.

Bij vooruitbetaling ontvangt u de levering meestal op werkdagen (van maandag tot vrijdag) na ontvangst van uw betaling.

Bij aankoop op factuur, betaling via PayPal, Bancontact of creditcard ontvangt u de levering meestal op werkdagen (van maandag tot vrijdag) na ontvangst van uw bestelling.

Indien de artikelen overeenkomstig u opgaven geborduurd, bedrukt of op andere wijze aangepast moeten worden, vindt de leveringstermijn in sommige gevallen in overleg plaats.

  • gemakkelijk, snel, schoon
  • verwijdert olie en vuil op de remmen
  • verwijdert vet-, olie- en coatingslijtage van alle oplosmiddelbestendige materialen
  • sterk reinigend en verdampt zonder residu achter te laten


Toepassingsgebieden:
remblokken, remplaten, remvoeringen enz.


Inhoud: 500 mlgevarenwaarschuwingen


H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Container staat onder druk: kan bij verhitting barsten.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H336 Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige werking.Veiligheidsinstructies


P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere soorten ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet spuiten in open vuur of een andere ontstekingsbron.
P251 Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel water en zeep.
P304 + P340 BIJ INADEMEN: de persoon in de frisse lucht brengen en vrij laten ademen.
P410 + P412 Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50°C/122°F.
P501 Inhoud/container naar een erkende afvalverwerkingsinstallatie.