Bedrijfsuitrusting

Set: Reinigings- en verzorgingssprays, 6-delig

prijzen incl. BTW
excl. verzendkosten

Verzendkosten bij engelbert strauss


Al vanaf een goederenwaarde 181,50 EUR (incl. BTW) bezorgen wij gratis thuis. Is de waarde van uw bestelling beneden dat bedrag, dan hoeft u 6,05 EUR (incl. BTW) respectievelijk 7,87 EUR (incl. BTW) bij een waarde van minder dan 60,50 EUR (incl. BTW) te betalen.

De verpakkingskosten zijn in het algemeen voor rekening van de firma engelbert strauss.

SALE
-30%
i.p.v. 34,96
slechts
24,19 EUR
( incl. BTW | excl. BTW )
Artikelnummer: 1495062
Levertijd ca. 3-4
werkdagen
Opmerking

Bij de leveringsinformatie t.a.v. het aantal werkdagen werd geen rekening met weekeinden en feestdagen gehouden. De leveringstermijn van de artikelen is afhankelijk van de gekozen betaalwijze.

Bij vooruitbetaling ontvangt u de levering meestal op werkdagen (van maandag tot vrijdag) na ontvangst van uw betaling.

Bij aankoop op factuur, betaling via PayPal, Bancontact of creditcard ontvangt u de levering meestal op werkdagen (van maandag tot vrijdag) na ontvangst van uw bestelling.

Indien de artikelen overeenkomstig u opgaven geborduurd, bedrukt of op andere wijze aangepast moeten worden, vindt de leveringstermijn in sommige gevallen in overleg plaats.

Set bestaande uit:
1x Reiniger en ontvetter, 400 ml
+ 1x Roestvrij staal onderhoudsspray, 400 ml
+ 1x Schuimreiniger, 400 ml
+ 1x Kunststofreiniger, 500 ml
+ 1x Remmenreiniger, 500 ml
+ 1x e.s. multispray xp, 500 ml1x Reiniger en ontvetter, 400 ml:

 • reinigt en ontvet oppervlakken van metaal, glas, keramiek en de meeste kunststoffen
 • zorgt voor schone en vetvrije oppervlakken
 • daardoor een goede hechting van lijmen van allerlei soort
 • verdampt zonder residu achter te laten
 • bijv. voor de reiniging van te verlijmen oppervlakken


N.B.: onze gebruiksaanbevelingen zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. Omdat de gebruiksomstandigheden altijd weer verschillen, raden wij aan de geschiktheid van de materialen eerst uit te proberen op het werkstuk!


Inhoud: 400 ml


Gevaaraanduidingen

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanwijzingen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P312 NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362 Verontreinigde kleding uittrekken.
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.
P501 Als gevaarlijk afval te verwijderen.+ 1x Roestvrij staal onderhoudsspray, 400 ml:

 • met antistatische werking
 • verwijdert en voorkomt vingerafdrukken
 • verwijdert de vetfilm van bijv. afzuigkappen en andere keukenapparatuur
 • reinigt streeploos ook grotere oppervlakken
 • laat behandelde oppervlakken er weer als nieuw uitzien
 • laat een langhechtende beschermende laag achter, die waterafstotend is
 • voorkomt opnieuw aanhechten van vuil


Toepassingsgebieden:
Speciaal voor reiniging, onderhoud en bescherming van matte en gepolijste rvs-oppervlakken zowel binnen als buiten


Inhoud: 400 ml


Gevaaraanduidingen

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanwijzingen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P312 NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362 Verontreinigde kleding uittrekken.
P403 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P405 Achter slot bewaren.
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.
P501 Als gevaarlijk afval te verwijderen.+ 1x Schuimreiniger, 400 ml:

 • deze universeel inzetbare schuimreiniger verwijdert olie, vet, roet, nicotine, inkt en ander vuil van alle watervaste oppervlakken
 • reinigt alle glas-, chroom en kunststofdelen zonder resten achter te laten
 • frist matte en verweerde kunststofdelen weer op
 • biologisch afbreekbaar


Toepassingsgebieden:
Vette en verontreinigde oppervlakken (bijv. in kantines, bakkerijen, slagerijen etc.), afzuigkappen, kunststofdeuren, kasten in kantoor of werkplaats etc.


Inhoud: 400 ml


Made in Germany


Gevaaraanduidingen

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.


Veiligheidsaanwijzingen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.
P501 Als gevaarlijk afval te verwijderen.+ 1x Kunststofreiniger, 500 ml:

 • ideaal product voor het reinigen en ontvetten van kwetsbare oppervlakken
 • door de speciale formule zeer geschikt als voorbehandeling van oppervlakken bij de verlijming van kwetsbare kunststoffen, rubbers of gelakte oppervlakken
 • verdampt zonder residu achter te laten


Toepassingsgebieden:
Reinigen en ontvetten van kwetsbare kunststoffen zoals thermoplasten, raamframes, rolluiken, kunststof profielen, pakkingen, gepoedercoate metalen delen, evenals voor het verwijderen van etiketten- en stickerresten


Inhoud: 500 ml


Gevaaraanduidingen

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanwijzingen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P312 NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362 Verontreinigde kleding uittrekken.
P403 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P405 Achter slot bewaren.
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.
P501 Als gevaarlijk afval te verwijderen.+ 1x Remmenreiniger, 500 ml:

 • gemakkelijk, snel, schoon
 • verwijdert olie en vuil op de remmen
 • verwijdert vet, olie en afschuurdeeltjes van alle oplosmiddelbestendige materialen
 • sterk reinigend en verdampt zonder residu achter te laten


Toepassingsgebieden:
remblokken, remschijven, remvoeringen etc.


Inhoud: 500 ml


Gevaaraanduidingen

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanwijzingen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P312 NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362 Verontreinigde kleding uittrekken.
P403 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P405 Achter slot bewaren.
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.
P501 Als gevaarlijk afval te verwijderen.+ 1x e.s. multispray xp, 500 ml
Universele onderhouds-, smeer-, contact- en reinigingsspray, een must voor elke werkplaats, bij de montage, op de bouwplaats - deze spray kann alles! Extra precies en praktisch in gebruik. Flexibele, uitklapbare 90° sproeibuis voor nauwkeurige toepassingen, zo kunnen ook de moeilijkste hoeken worden bereikt. Voor een oppervlaktoepassing kan de buis ingeklapt worden en gereedschap, velgen of machines geconserveerd en gereinigd worden. Door geselecteerde en hoogwaardige inhoudsstoffen wordt een goede werkzaamheid in de meest verschillende toepassingsgebieden gewaarborgd. Vrij van siliconen, teflon en hars.


Met 90° inklapbare sproeibuis


 • Roestoplosser
 • Corrosiebescherming
 • Verwijdert vuil
 • Verdringt vocht
 • Smeert scharnieren en gewrichten verbetert elektrische contacten
 • voorkomt lekstroom
 • elimineert piepgeluiden
 • ondersteboven spuitbaar


Inhoud: 500 ml


Gevaaraanduidingen
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kunnen barsten bij verwarming.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH 066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.


Veiligheidsaanwijzingen
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304 + P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
P501 Als gevaarlijk afval te verwijderen.