Menu Products
Vergelijkingslijsten
Productvergelijking
4 / 4 artikel
max. aantal voor deze categorie bereikt!
Verwijder ten minste één artikel uit de categorie, om er meer toe te voegen.
Vergelijkingslijsten
Productvergelijking
word aan vergelijkingslijst toegevoegd.
Artikel toevoegen
Om producten te kunnen vergelijken, moeten ze aan de vergelijkingslijst toegevoegd worden.
Vergelijkingslijsten
Productvergelijking
nl fr de

Herroepingsrecht


Informatie over het herroepingsrecht

De wederpartij heeft het recht van retour binnen een maand na de dag van levering van de artikelen. Dit recht van retour wordt ingeroepen door of een schriftelijke mededeling aan engelbert strauss of door de geleverde artikelen te retourneren. In beide gevallen behoeft geen opgave van reden te worden gegeven.

Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct in de originele verpakking zijn geretourneerd, zal het aankoopbedrag door engelbert strauss uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen worden gecrediteerd.

engelbert strauss behoudt zich het recht voor om in geval van door de wederpartij veroorzaakte schade aan geretourneerde artikelen, eventuele kosten in rekening te brengen. Deze kosten dienen door de wederpartij te worden voldaan binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de wederpartij de artikelen heeft geretourneerd.

Wanneer de door engelbert strauss afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

Van het retourrecht zijn uitgesloten bijzondere aanbiedingen buiten de catalogus om, voor in opdracht vervaardigde artikelen c.q. artikelen die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de wederpartij (bijv. veredeld textiel), artikelen die specifiek op een persoon, bedrijf of organisatie zijn toegesneden of voor artikelen die voor een speciale prijs zijn verkocht.

In plaats van het retourrecht in te roepen mag de wederpartij de geleverde artikelen ook omruilen. Alsdan zijn de bepalingen zoals hiervoor in dit artikel weergegeven van overeenkomstige toepassing.


Engelbert Strauss BE BV

Tel
02 400 27 64
Fax
02 400 27 66

Taalkeuze

nl fr de
Alle prijzen excl. verzendkosten bij bestellingen beneden een waarde van € 181,50.
Alle prijzen excl. BTW excl. verzendkosten bij bestellingen beneden een waarde van € 150,00.